BDBC; Bromadol; E-4-(4-bromofenylo)-4-(dimetylamino)-1-fenetylcykloheksanol

Substancja została stworzona w 1970 roku przez Daniel Lednicer pracującego w koncernie farmaceutycznym Uphojn. Jest bardzo silnym środkiem przeciwbólowym około 500 silniejszym od morfiny . Strukturalnie jest spokrewniona z takimi substancjami jak PCP, ketamina czy metoksetamina.

Wykazuje typowe działanie dla silnych opioidów takie jak: niewrażliwość na ból, uczucie relaksu i odprężenia, depresję układu oddechowego. Jednakże wg raportów użytkowników depresyjne działania na układ oddechowy jest bardzo słabe w porównaniu z innymi środkami należącymi do grupy opioidów. Euforia też nie jest mocna, stan samopoczucia zbliżony jest do metadonu.

Osoby badające 0,005 mg do 0,015 mg z tolerancją na morfinę czuły pełnię efektów działania tej substancji. Więc można powiedzieć że 1g BDBC jes odpowiednikiem 500 g morfiny.

Jak do tej pory substancja jest nie osiągalna w RC Shop. Prawdopodobnie w przyszłości ma szansę się pojawić w sprzedaży, ale w formie kartoników lub specjalnie przygotowanych r-rów.

Murti-Binga najbardziej zaciekawił fakt, że nie powstała poprzez modyfikację tzw. szkieletu morfinowego, ale poprzez modyfikację szkieletu fencyklidyny (PCP). Pokazuje to  że dysocjanty to najbardziej wszechstronna grupa cząsteczek i odpowiednio “podkręcając” ich strukturę można otrzymać typowe opiaty o mocy fentanylu i jego analogów lub uzyskać typowe stymulanty (np. benocyklidyna działa podobnie do amfetaminy; opis wkrótce).