Restart WolnejMolekuły

Murti-Bing postanowił zostać jedym właścicielem Wolnej Molekuły. Współpraca z Panem KotemZKrainyCzarów i White układała się bardzo dobrze. Obecnie podzielili oni los wielu opioidowych badaczy i nie są w stanie prowadzić serwisu internetowego poświęconego nowym substancjom psychoaktywnym.

Jego chemiczność Murti-Bing skasował całkowicie poprzednią wersję WM. Obecna formuła będzie sukcesywnie uzupełniana o artykuły ze starej wersji. W przyszłości możecie się spodziewać więcej informacji o opioidach, o syntezach i mów okolicznościowych. Na stronie wreszcie jest szyfrowanie. Komunikacja pomiędzy M-B a innymi badaczami będzie teraz bezpieczniejsza.