Fentanyl – rekreacyjne SAR

W związku z delegalizacją prawie wszystkich fentanyli w Polsce i na świecie i nadejściem ery NIT, Murti-Bing chciałby podzielić się wiedzą wyniesioną z chińskich laboratoriów. Dotyczy ona zależności pomiędzy strukturą fentanyli a ich rekreacyjnymi właściwościami.

M-B zakłada , że każdy kto to czyta wie czym jest fentanyl. Istnieją 4 główne kierunki modyfikacji:
a) pierścień fenylowy aniliny
b) część karbonylowa amidu
c) podstawienia w pierścieniu piperydyny
d) podstawienia grupy fenetylowej

Pierścień fenylowy aniliny
Wszelka zmiana pierścienia fenylowego na heterocykliczy prowadzi do spadku aktywności cząsteczki lub jej dezaktywacji. Spośród wszystkich poniżej wymienionych modyfikacji:
Tylko pierścień aniliny podstawiony fluorem poprawiał właściwości rekreacyjne molekuły. Podstawienie w pozycji 4 (para) nie zwiększało aktywności cząsteczki. Profil działania był bardziej euforyczny niż w przypadku pierwowzoru. Podstawienie fluoru w pozycji 3 (meta) skutkowało zmniejszeniem aktywności cząsteczki. Najlepsze rezultaty osiągnięto w pozycji 2 (orto), gdzie wyrażnie zwiększała się aktywność cząsteczki około dwóch razy i profil działania był przyjemniejszy.
Podstawienie aniliny grupami metylowymi, metoksy, hydroksy, chlorem, bromem, nitro skutkowało dużym zmniejszeniem aktywności cząsteczki.
Obecność fluoru w pozycji orto sprawia, że pierścień fenylowy nie leży w tej samej płaszczyźnie co grupa karbonylowa, dzięki temu uzyskuje się geometrię sprzyjającą oddziaływaniu z receptorem.

Część karbonylowa amidu
 
Należy do obecnie do najczęściej stosowanej modyfikacji w chemii fentanylu. Wynika to z faktu, że ANPP – surowiec do produkcji fentanylu – był przez długi czas bardzo łatwo dostępny na wolnym rynku. W tracie syntezy wystarczyło zmienić chlorek kwasowy w ostatnim etapie syntezy, żeby otrzymać nowy analog. Od 2012 roku to modyfikacje części karbonylowej amidu są głównym kierunkiem w jakim zmierza produkcja wielu chińskich laboratoriów.
Najpierw na rynku pojawił się butyr-fentanyl, zaraz po nim acetyl-fentanyl, w 2015 furanyl-fentanyl i metoxyacetyl-fentanyl. Obecnie wprowadza się Izo-butyr-fentanyl. W między czasie pojawiło się jeszcze kilka innych modyfikacji, ale te nie były zbyt satysfakcjonujące. W tej grupie najbardziej aktywny jest fentanyl. Skrócenie łańcucha o 1 lub 2 węgle zmniejsza aktywność cząsteczki kilkakrotnie. Tak samo wydłużenie łańcucha zmniejsza aktywność. Butyr-fentanyl był około 3 razy mniej aktywny od fentanylu, a walerofentanyl odznaczał się aktywnością zbliżoną do morfiny.

Podstawienia w pierścieniu piperydyny
Najbardziej spektakularne rezultaty osiąga się modyfikując pierścień piperydyny. Podstawienie grupą metylową w pozycji 3 powoduje wg różnych raportów wzrost aktywności od 4 do 10 razy (3-metyl-fentanyl), zwiększa się euforia i czas działania. Podstawienie grupami etylo i propylo prowadziło tylko do nieznacznej zmiany aktywności w stosunku do oryginału, dłuższe łańcuchy powodowały spadek aktywności.
Wstawienie w pozycję 4 grupy karbometoksymetylowej powoduje wzrost aktywności aż o 500 do 1000 razy (karfentanyl). Zwiększa się również euforia i czas działania. Substancja i jej analogi (w szczególności karbutyrfentanyl) należą do jednej z najbardziej uzależniających na świecie.
4-metylfentanyl działaniem różnił się tylko nieznacznie od oryginału; 2-metylfentanyl wykazywał znacznie niższą aktywność. 3-karbometoksyfentanyl miał aktywność zbliżoną do fentanylu.

Podstawienia grupy fenetylowej
Do tej grupy należy jeden z pierwszych narkotyków zaprojektowanych przez chemików szarej strefy: alfa-metylfentanyl. Dawkuje się go jak fentanyl, działa dłużej od pierwowzoru i nieco bardziej euforycznie. Podstawienia alfa-etylu i dłuższe prowadziły do dużego spadku aktywności cząsteczki. Kolejnym wynalazkiem jaki wyszedł zaraz po pojawieniu się alfa-metylfentanylu był beta-hydroksyfentanyl. Działa on podobnie do fentanylu.
W grupie fenetylowej można zmienić podstawiać pierścień fenetylowy. Podstawienie 4-Fluoro prowadziło do wzrostu aktywności cząsteczki (4″-fluorofentanyl) . Zmiana pierścienia fenylowego na tiofenu również skutkowała wzrostem aktywności cząsteczki. Zmiana całej grupy fenetylowej na np metyl, etyl czy inną wiązało się z drastycznym spadkiem aktywności cząsteczki.

Hybrydy
 
Powyższe modyfikacje można łączyć zmieniając kilka rzeczy jednocześnie. Wg M-B najbardziej euforyczne rezultaty daje 3-metyl-butyrfentanyl i karbutyrfentanyl. Flagowym przykładem hybrydy jest ohmfentanyl, będący od 20 do 30 razy silniejszym od fentanylu. Pierścień piperydyny jest w tym przypadku podstawiony 3-metyl, a w grupie fenetylowej jest podstawienie beta-hydroksy. Do bardzo potężnych hybryd należą 4”-fluoro-ohmfentanyl i 2’-Fluorometoksyacetylohmfentanyl, które są kolejno 18 000 i 30 000 razy bardziej aktywne od morfiny.

Jeden komentarz do “Fentanyl – rekreacyjne SAR”

  1. Czyli już nawet silniejsze substancje od karfentanylu wyszły spod chińskich diabelskich szpon…A dawkowanie jakie niskie jest tego szatanka to nawet wypadało wspomnieć. Opiośmierć te całe analogi fentanylka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *